Ասույթներ | 09:36 24/03/14

Բիզնես ասույթ 24/03/14 - Անանուն

Հարուստ լինելու առավելություններից մեկն էլ այն է, որ բոլոր սխալներդ տարօրինակություններ են անվանվում:

Անանուն ասույթ: