Ասույթներ | 10:20 01/04/14

Բիզնես ասույթ 01/04/14 - Արաբական ասացվածք

Գոյություն ունի չորս բան, որ հետ չես վերադարձնի` ասված խոսքը, արձակված նետը, անցած կյանքը և բաց թողնված հնարավորությունը:

Արաբական ասացվածք