Ասույթներ | 10:37 16/06/14

Բիզնես ասույթ 16/06/14 - Ճապոնական ասացվածք

Ընկիր յոթ անգամ, բարձրացիր` ութ:

Ճապոնական ասացվածք: