Ասույթներ | 11:04 21/07/14

Բիզնես ասույթ 21/07/14 - Լատինական Ասացվածք

Եթե քամին չի օգնում, գործի դիր թիակները:

Լատինական Ասացվածք