Ասույթներ | 09:43 24/09/14

Բիզնես Ասույթ 24/09/14 - Սիցիլիական Ասացվածք

Նա, ով սպասում է, որ ժամանակն անցնի, միայն ժամանակ է կորցնում:

Սիցիլիական Ասացվածք