Ասույթներ | 11:07 09/12/14

Բիզնես ասույթ 09/12/14 - Թեոֆրաստուս

Ժամանակն առավել արժեքավոր բանն է, որ մարդ կարող է ծախսել:

Թեոֆրաստուս (370 մ.թ.ա. - 288 մ.թ.ա.)՝ հույն փիլիսոփա: