Բաժին. Բիզնես

ՄոբիԴրամի մասնաճյուղերի գործառույթներն ավելացել են

Այսուհետև ՄոբիԴրամի մասնաճյուղերում հնարավոր է վճարել գույքահարկ, հողի հարկ և կատարել աղբահանության համար վճարում:

Վճարելիս անհրաժեշտ է նշել սեփականատիրոջ անձնագրի սերիան և համարը, անունը և ազգանունը: 

Ծառայության միջնորդավճարը կազմում է 200 դրամ մինչև 100 000 դրամ վճարումների դեպքում: 100 001 դրամից բարձր վճարումների դեպքում` ըստ ընկերության սահմանված միջնորդավճարների:

Share