Բաժին. Տնտեսական

Արդյունավետ օգտագործել մարզերի տնտեսական ներուժը

Այսօր կայացած նիստի ընթացքում կառավարությունը հավանություն է տվել մարզերի տնտեսական զարգացման ներուժի գնահատման մեթոդաբանությանը: Մեթոդաբանության նպատակն է բացահայտել այն տարածքային միավորները, որոնց ռեսուրսային հնարավորություններն ավելի բարձր են, քան տնտեսական զարգացման մակարդակը, երկրում իրականացվող ծրագրերը դարձնել հասցեական, ապահովել տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների տարբերության մեղմացումը՝ առավել արդյունավետ օգտագործելով տնտեսական զարգացման ներուժը:

Հաստատվել է ՀՀ պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների ծրագիրը:

Հավանություն է տրվել նաև ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգից բխող 2015-2017թթ. միջոցառումների ծրագրին:

Սահմանվել են սննդի արտադրության, վերամշակման և բաշխման փուլերում պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի ներդրման ժամանակացույցը, կերերի և կետային հավելումներ արտադրողների կողմից վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կերերի համակարգերի ներդրման ժամանակացույցը, ուժը կորցրած են ճանաչվել կառավարության 2014թ. հոկտեմբերի 30-ի թիվ 1228-Ն և 1230-Ն, 2007թ. մայիսի 3-ի թիվ 531-Ն որոշումները: Արդյունքում կապահովվի «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» և «Կերի մասին» ՀՀ օրենքների համապատասխան պահանջների կատարումը:

Share