Բաժին. Տնտեսական

Սուբսիդավորված գներով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմացուներ՝ հողօգտագործողներին

Կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի գարնանացան գարու, առվյուտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագիրը և տվել ֆինանսական միջոցների օգտագործման թույլտվություն: Հողօգտագործողներին աջակցություն ցուցաբերելու և սերմացուների նկատմամբ պահանջարկը մասամբ բավարարելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել արտերկրից ձեռք բերելու 1457 տոննա գարնանացան գարու առաջին վերարտադրության, 188 տոննա կորնգանի և «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ից 100 տոննա գարնանացան գարու էլիտային սերմացու, որոնք ծրագրի դրույթներին համապատասխան կտրամադրվեն գյուղացիական տնտեսություններին:

Գործադիրը հավանություն է տվել Լոռու մարզի Հաղպատի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների տնօրինման ծրագրին, որն ուղղված է համայնքի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացմանը: Ակնկալվում է, որ Հաղպատ գյուղի շուրջ 270 տնտեսությունները, միջնակարգ դպրոցը, մանկապարտեզը, հյուրանոցներն ու հյուրատները 24-ժամյա մատակարարմամբ կօգտվեն մաքուր և սանիտարական նորմերին համապատասխանող ջրից:

Share