Բաժին. Ֆինանսական

ԱՍԿԵ Գրուպի կողմից պարտատոմսերի հրապարակային տեղաբաշխման մասին

ԱՍԿԵ Գրուպը հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխում է 15.000.000 (տասնհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար և 15.000.000.000 (տասնհինգ միլիարդ) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, տարեկան՝ համապատասխանաբար 7% և 12% եկամտաբերությամբ արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր, այս մասին «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում է Ասկե Գրուպի մամուլի ծառայությունը:

Շրջանառության ժամկետը ՀՀ դրամի և ԱՄՆ դոլարի դեպքում 120 ամիս է։

ՀՀ դրամի դեպքում մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է 10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները պետք է լրացնեն և իրենց հաշվի օպերատորին ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը։

Share