Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է – 17/08/21

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները օգոստոսի 17-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ նվազել է 2.90%-ով և կազմել 22,618,690.41 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է 2.95%-ով և կազմել 45,924.41 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 3.14%-ով և կազմել 3,163.93 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.06873982 (-0.47%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 2.95%-ով և կազմել 676.59 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.01471891 (-0.09%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 8.53%-ով և կազմել 1.18 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00002555 (-6.10%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 3.71%-ով և կազմել 178.61 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00388493 (-0.61%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 0.53%-ով և կազմել 421.16 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00915651 (+3.41%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը չի փոխվել և կրկին կազմել է 0.33 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.00000710 (+0.85%):

 

Share