Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է – 30/08/21

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները օգոստոսի 30-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ նվազել է 2.12%-ով և կազմել 23,683,787.10 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է 2.12%-ով և կազմել 47,971.05 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 2.56%-ով և կազմել 3,166.13 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.06602229 (-0.37%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 2.06%-ով և կազմել 644.70 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.01344835 (+4.35%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 1.74%-ով և կազմել 1.13 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00002349 (+0.00%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 1.25%-ով և կազմել 171.67 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00358630 (+1.13%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքը նվազել է 2.34%-ով և կազմել 476.31 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00993225 (-0.24%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 3.45%-ով և կազմել 0.28 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.00000585 (+0.17%):

Share