Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է – 06/09/21

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները սեպտեմբերի 6-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 4.62%-ով և կազմել 25,564,464.96 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 4.60%-ով և կազմել 51,786.62 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 3.60%-ով և կազմել 3,939.01 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.07608687 (-0.89%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 14.13%-ով և կազմել 762.92 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.01477898 (+9.53%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 4.72%-ով և կազմել 1.33 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00002555 (-0.54%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 23.23%-ով և կազմել 229.69 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00442435 (+17.69%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 2.77%-ով և կազմել 500.99 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00966481 (-1.80%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքն աճել է 3.33%-ով և կազմել 0.31 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.00000601 (+0.84%):

Share