Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է – 09/09/21

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները սեպտեմբերի 9-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.60%-ով և կազմել 22,837,639.68 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.60%-ով և կազմել 46,261.88 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 4.22%-ով և կազմել 3,506.09 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.07576913 (+3.30%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 1.33%-ով և կազմել 670.03 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.01444145 (+0.23%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 3.74%-ով և կազմել 1.11 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00002396 (+2.09%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 4.26%-ով և կազմել 183.37 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00396014 (+3.16%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 2.09%-ով և կազմել 414.30 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00895445 (+2.01%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքն աճել է 4.00%-ով և կազմել 0.26 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.00000554 (+2.40%):

Share