Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է – 23/09/21

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները սեպտեմբերի 23-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.63%-ով և կազմել 20,496,963.05 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.63%-ով և կազմել 42,267.88 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 1.81%-ով և կազմել 2,912.39 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.06900808 (+0.89%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 1.13%-ով և կազմել 519.99 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.01233297 (+0.74%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 1.08%-ով և կազմել 0.94 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00002213 (+0.36%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 0.98%-ով և կազմել 152.73 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00361838 (+0.40%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 0.85%-ով և կազմել 356.37 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00841878 (+0.20%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը չի փոխվել և կրկին կազմել է 0.21 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.00000499 (+0.60%):

Share