Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է – 29/09/21

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները սեպտեմբերի 29-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ նվազել է 0.10%-ով և կազմել 20,369,081.09 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է 0.37%-ով և կազմել 42,206.09 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 1.22%-ով և կազմել 2,906.42 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.06876414 (-0.84%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 1.21%-ով և կազմել 486.33 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.01149867 (-0.54%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 1.08%-ով և կազմել 0.92 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00002171 (-1.18%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 1.17%-ով և կազմել 144.84 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00342864 (-0.59%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 1.05%-ով և կազմել 342.40 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00810677 (+1.49%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը չի փոխվել և կրկին կազմել է 0.20 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.00000474 (-0.42%):

Share