Բաժին. Ֆինանսական

Ուժը կորցրած է ճանաչվել աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիան

Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 1012-Ա հրամանի՝ «ՋԻ ԸՆԴ ՔՈ. ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 03.03.2011թ. տրված աուդիտորական ծառայությունների իրականացման թիվ ԱԾ N 086 լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել` իր 05.11.2013 թվականի դիմումի և «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի հիման վրա:

Share