Բաժին. Ֆինանսական

Հունվար-մարտին բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները արտաքին աշխարհից ներգրավել են 425.5 մլն դոլար

Ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակի վերջի դրությամբ արտաքին աշխարհի նկատմամբ հայաստանյան առևտրային բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների վարկային պարտավորությունները կազմել են 1154.4 մլն դոլար` նախորդ եռամսյակի վերջին գրանցված 1209.6 մլն դոլար ցուցանիշի դիմաց:

Կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն՝ այս տարվա առաջին երեք ամսում առևտրային բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները արտաքին աշխարհից ներգրավել են 425.5 մլն դոլար վարկային միջոցներ և նախկինում ձեռք բերված վարկերի դիմաց կատարել են 475.6 մլն դոլար հիմնական գումարի մարումներ:

Եռամսյակի ընթացքում վարկային մուտքերի 5.6%-ը երկարաժամկետ վարկերի գծով է, ընդ որում՝ երկարաժամկետ վարկային մուտքերի 29.3%-ը ստացվել է Լատվիայից, 11.5%-ը՝ Լյուքսեմբուրգից, իսկ 44.4 %-ը՝ միջազգային կազմակերպություններից:

2014 թվականի առաջին եռամսյակի վերջին առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հիմնական վարկատու երկրներն են եղել Ռուսաստանը, որի տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ կազմել է 16.5% (նախորդ եռամսյակում` 18.0%), Լյուքսեմբուրգը` 12.5% (նախորդ եռամսյակում` 12.8%) և Նիդերլանդները` 7.6% (նախորդ եռամսյակում` 7.8%): Վարկերի մոտ 37.5%-ը տրվել է միջազգային կազմակերպությունների կողմից:

2014 թվականի առաջին եռամսյակի վերջին ներգրավված վարկերի միջին կշռված տոկոսադրույքը նախորդ եռամսյակի վերջի համեմատ մի փոքր աճել է և կազմել 5.9%:

Արտաքին վարկերի մոտ 48.4 %-ը լողացող (LIBOR, EURIBOR և այլն) տոկոսադրույքով է:

Վարկերի միջին ժամկետայնությունը 4.3 տարի է:

Կարճաժամկետ վարկերի տեսակարար կշիռն աճել է և կազմել ներգրավված վարկերի 10.8%-ը:

Share