Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է – 05/11/19

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները նոյեմբերի 5-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ.

Վերջին 24 ժամում Bitcoin-ի փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.96%-ով և կազմել 4,487,413.08 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.93%-ով և կազմել 9415.66772165 դոլար, կապիտալիզացիան կազմում է 169,764,602,009 դոլար (+1.94%), ծավալը (24ժ)` 27,576,360,201 դոլար (+32.87%):

Ethereum-ի փոխարժեքն աճել է 1.72%-ով և կազմել 186.182681253 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.0197817 (-0.12%), կապիտալիզացիան` 20,187,750,054 դոլար (+1.73%), ծավալը (24ժ)` 10,768,722,459 դոլար (+23.70%):

Bitcoin Cash-ի փոխարժեքն աճել է 0.10%-ով և կազմել 291.567533963 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.03097019 (-1.74%), կապիտալիզացիան` 5,276,133,203 դոլար (+0.10%), ծավալը (24ժ)` 2,439,367,985 դոլար (+2.07%):

Ripple-ի փոխարժեքն աճել է 3.05%-ով և կազմել 0.3022163204 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00003210 (+1.10%), կապիտալիզացիան` 13,070,279,131 դոլար (+3.05%), ծավալը (24ժ)` 1,865,475,489 դոլար (+32.60%):

Litecoin-ի փոխարժեքն աճել է 4.95%-ով և կազմել 62.2018538483 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00660706 (+2.95%), կապիտալիզացիան` 3,956,696,204 դոլար (+4.96%), ծավալը (24ժ)` 4,545,129,623 դոլար (+40.38%):

Share