Categories: Ֆինանսական

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է – 05/12/19

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները դեկտեմբերի 5-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ.

Վերջին 24 ժամում Bitcoin-ի փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.75%-ով և կազմել 3,498,323.57 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.79%-ով և կազմել 7321.27234899 դոլար, կապիտալիզացիան կազմում է 132,398,621,286 դոլար (+1.80%), ծավալը (24ժ)` 22,353,113,578 դոլար (+46.09%):

Ethereum-ի փոխարժեքն աճել է 0.71%-ով և կազմել 146.267238973 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.01998895 (-1.12%), կապիտալիզացիան` 15,914,350,941 դոլար (+0.72%), ծավալը (24ժ)` 7,815,085,667 դոլար (+23.08%):

Bitcoin Cash-ի փոխարժեքն աճել է 1.22%-ով և կազմել 210.162254644 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.02873005 (-0.65%), կապիտալիզացիան` 3,814,395,008 դոլար (+1.23%), ծավալը (24ժ)` 1,409,311,375 դոլար (+17.90%):

Ripple-ի փոխարժեքն աճել է 0.74%-ով և կազմել 0.2151776614 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00002941 (-1.08%), կապիտալիզացիան` 9,314,107,290 դոլար (+0.74%), ծավալը (24ժ)` 1,395,899,593 դոլար (+24.85%):

Litecoin-ի փոխարժեքը նվազել է 0.32%-ով և կազմել 44.7827776915 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.00611924 (-2.14%), կապիտալիզացիան` 2,855,943,120 դոլար (-0.31%), ծավալը (24ժ)` 2,991,811,454 դոլար (+12.90%):

Share