Categories: Ասույթներ

Բիզնես Ասույթ 16/09/14 – Ջոն Մաքսվել

Ապրեք սովերելու համար և կսովորեք ինչպես ապրել:

Ջոն Քելվին Մաքսվել (ծնվ. 1947)՝ ամերիկյան հոգևորական, ավելի քան 60 գրքի հեղինակ:

Share