Categories: Ասույթներ

Բիզնես ասույթ 02/02/15 – Հենրի Քիսինջեր

Երբ չգիտես, թե ուր ես գնում, ոչ մի ճանապարհով էլ տեղ չես հասնի:

Հենրի Քիսինջեր (ծնվ. 1923)՝ ամերիկյան հայտնի դիվանագետ, պետական գործիչ, երկար տարիներ զբաղեցրել է ԱՄՆ պետաքարտուղարի պաշտոնը:

Share