Categories: Տնտեսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 06/08/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները օգոստոսի 6-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 483.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 487.00 դրամ (-0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 573.00 դրամ (+3.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 579.00 դրամ (+3.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.63 դրամ (+0.06 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.74 դրամ (+0.04 դր.):

Share