Categories: Տնտեսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 19/11/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված դրամի փոխարժեքները նոյեմբերի 19-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 497.00 դրամ (+2.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 503.00 դրամ (+2.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 590.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 598.00 դրամ (+2.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.57 դրամ (+0.05 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.72 դրամ (+0.06 դր.):

Share