Categories: Տնտեսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 13/01/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունվարի 13-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 526.00 դրամ (+2.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 530.00 դրամ (+1.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 642.00 դրամ (+6.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 649.00 դրամ (+5.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.16 դրամ (+0.13 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.25 դրամ (+0.15 դր.):

Share