Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 15/07/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները հուլիսի 15-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 483.00 դրամ (-1.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 486.00 դրամ (-2.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 549.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 554.00 դրամ (+0.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.80 դրամ (+0.00 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.93 դրամ (-0.01 դր.):

Share