Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 04/08/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները օգոստոսի 4-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 484.00 դրամ (+0.50 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 488.00 դրամ (+0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 569.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 575.00 դրամ (+1.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.60 դրամ (+0.08 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.72 դրամ (+0.07 դր.):

Share