Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 05/08/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները օգոստոսի 5-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 483.50 դրամ (-0.50 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 487.50 դրամ (-0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 570.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 576.00 դրամ (+1.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.57 դրամ (-0.03 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.70 դրամ (-0.02 դր.):

Share