Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 12/08/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները օգոստոսի 12-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 483.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 487.50 դրամ (+0.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 568.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 571.00 դրամ (-2.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.61 դրամ (+0.04 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.71 դրամ (+0.01 դր.):

Share