Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 14/08/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները օգոստոսի 14-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 483.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 487.50 դրամ (+0.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 570.00 դրամ (+0.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 576.00 դրամ (+0.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.61 դրամ (+0.03 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.75 դրամ (+0.03 դր.):

Share