Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 28/09/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված դրամի փոխարժեքները սեպտեմբերի 28-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 484.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 487.00 դրամ (+0.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 563.00 դրամ (-1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 569.00 դրամ (+2.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.22 դրամ (-0.08 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.30 դրամ (-0.03 դր.):

Share