Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 20/11/20

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները նոյեմբերի 20-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 499.00 դրամ (+2.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 504.00 դրամ (+1.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 594.00 դրամ (+4.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 601.00 դրամ (+3.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.58 դրամ (+0.01 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.70 դրամ (-0.02 դր.):

Share