Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 23/02/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները փետրվարի 23-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 524.00 դրամ (+0.50 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 527.50 դրամ (+0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 637.00 դրամ (+3.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 644.00 դրամ (+523.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.08 դրամ (-0.01 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.20 դրամ (-0.02 դր.):

Share