Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 25/02/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները փետրվարի 25-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 525.50 դրամ (+1.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 528.00 դրամ (+0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 639.00 դրամ (+2.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 644.00 դրամ (+1.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.15 դրամ (+0.05 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.29 դրամ (+0.07 դր.):

Share