Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 26/02/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները փետրվարի 26-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 526.50 դրամ (+1.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 529.50 դրամ (+1.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 639.00 դրամ (+0.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 645.00 դրամ (+1.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.07 դրամ (-0.08 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.20 դրամ (-0.09 դր.):

Share