Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 06/04/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները ապրիլի 6-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 533.50 դրամ (+1.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 536.50 դրամ (+1.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 629.00 դրամ (+4.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 637.00 դրամ (+5.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.00 դրամ (+0.02 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.14 դրամ (+0.03 դր.):

Share