Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 07/04/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները ապրիլի 7-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 536.00 դրամ (+2.50 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 538.50 դրամ (+2.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 635.00 դրամ (+6.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 641.00 դրամ (+4.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.93 դրամ (-0.07 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.06 դրամ (-0.08 դր.):

Share