Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 07/05/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները մայիսի 7-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 520.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 523.50 դրամ (+0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 628.00 դրամ (+4.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 634.00 դրամ (+7.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.01 դրամ (+0.07 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.15 դրամ (+0.04 դր.):

Share