Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 17/05/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները մայիսի 17-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 520.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 523.50 դրամ (-0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 632.00 դրամ (+3.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 637.00 դրամ (+1.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.03 դրամ (-0.02 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.17 դրամ (+0.01 դր.):

Share