Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 18/05/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները մայիսի 18-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 519.50 դրամ (-0.50 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 523.00 դրամ (-0.50 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 633.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 639.00 դրամ (+2.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.04 դրամ (+0.01 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.18 դրամ (+0.01 դր.):

Share