Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեք. 10:50 – 10/06/21

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 10-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 517.00 դրամ (-0.50 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 521.00 դրամ (+0.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 629.00 դրամ (+0.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 636.00 դրամ (+0.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.16 դրամ (+0.00 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.30 դրամ (-0.01 դր.):

Share