Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեքը 10:50-ի դրությամբ – 26/07/18

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները հուլիսի 26-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 480.25 դրամ (+0.25 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 481.75 դրամ (+0.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 562.00 դրամ (+3.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 566.00 դրամ (+2.00 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.62 դրամ (+0.05 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.72 դրամ (+0.05 դր.):

Share