Categories: Ֆինանսական

Դրամի փոխարժեքը 10:50-ի դրությամբ – 07/10/19

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված փոխարժեքները հոկտեմբերի 7-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 475.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 477.50 դրամ (+0.00 դր.):

Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 522.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 525.50 դրամ (+1.50 դր.): Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 7.34 դրամ (+0.04 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 7.40 դրամ (+0.03 դր.):

Share